İşarat-ül   İcaz - Bediüzzaman Said Nursi

İşarat-ül İcaz

By Bediüzzaman Said Nursi

  • Release Date: 2013-11-14
  • Genre: Islam
  • Size: 352.36 KB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] İşarat-ül İcaz.pdf 38,940 KB/Sec
Mirror [#2] İşarat-ül İcaz.pdf 46,990 KB/Sec
Mirror [#3] İşarat-ül İcaz.pdf 49,529 KB/Sec

Description

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1. Dünya Savaşı sıralarında Arapça olarak yazdığı tefsirinin, kardeşi Abdülmecid Efendi tarafından yapılmış tercümesidir.
Fâtiha Sûresi ile Bakara Sûresi’nin ilk otuziki âyetinin nazım, lafız ve ibaresine ait i’caz (mu’cizelik) işaretlerini ve remizlerini beyan etmektedir. Kitabın başında, Kur’an-ı Kerim’in mâhiyetine dair hârika bir târif vardır.
Birçok ehl-i ilmin hârika diye tavsif ettiği bu eserin son kısmında da, ecnebi feylesofların Kur’an’ı tasdiklerine dair beyanatları konulmuştur.

keyboard_arrow_up